ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศเรื่อง การปฏิบัติกรมฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2562 49
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มมร ครั้งที่ 1/2563 23
ประกาศ : รับสมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 2560 8219
วารสารจาก มมร ได้รับการรับรองคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 2561 950
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 1153
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มมร ครั้งที่ 12/2562 65
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 3220
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมทางวิชาการ 2019 282
คณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 40
ประกาศกำหนดส่งและสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (เเบบ 1.1) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ปีการศึกษา 2562 56
ประกาศกำหนดส่งและสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ปีการศึกษา 2562 63
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ "สุนทรียภาพการสอนพระพุทธศาสนาของ อาจารย์เสถียร โพธินันทะ" 274
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการจัดงาน 32 ปี แห่งวันสถาปนา 42
ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศล กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 166
กิจกรรมสัมพันธ์ปีใหม่ 2563 22
บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มมร 58
บรรยากาศงานเดิน-วิ่งการกุศล 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิยาลัย มมร 85
ประกาศ ผลการสอบวัดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 18
ประกาศ ผลการสอบวัดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 17
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ 2562 481
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มมร 632
ตารางเรียน ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ 121
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 746
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 677
ประกาศ ราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 723
เอกสารแบบคำาร้อง ๔๖ แบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1353
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 519
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการทำและการสอบดุษฎีนิพนธ์ 500
คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 648
บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานครบรอบ 30 ปี 542

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: