ทูตบังคลาเทศเยี่ยม มมร

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. Ms.Saida Muna Tasneem Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of Bangladesh พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

         คณะทูตจากบังคลาเทศร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัมมนาทางวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  88 พรรษา 5 ธันวาคม  2558
     เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา สถานทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย ร่วมกับพระภิกษุบังคลาเทศที่พำนักในประเทศไทย และศึกษาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ สิงคโปร์ มาเลเชียเป็นต้น  ได้จัดงาน  “Celebration of Bangladesh –Thailand Buddha Maitri: A Tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej on his 88 th Birthday”  ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีกำหนดการดังนี้

     - ภาคเช้า(09.00-11.30)มีการเสวนาทางวิชาการระหว่างนักวิชาการจากบังคลาเทศและประเทศไทย ภายใต้หัวข้อคือ “Bangladesh- Thai Buddha Maitri: Enhancing Cultural Connectivity”
     - ภาคบ่าย (13.00-14.30) มีพิธีเจริญพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์บังคลาเทศ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา “Ceremonial Prayer Chanting for Majesty king Bhumibol Adulyadej”

     ปัจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศบังคลาเทศเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลายรูป นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาจากประเทศบังคลาเทศศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยอีกจำนวนมาก ในโอกาสนี้สถานทูตประเทศบังคลาเทศประจำประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานขึ้น

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร
รายงาน
06/11/58

 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/detail.php?ID=5

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1077106758979976&set=pcb.1077109728979679&type=3&theater

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: