ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ "สุนทรียภาพการสอนพระพุทธศาสนาของ อาจารย์เสถียร โพธินันทะ"

                  เชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "สุนทรียภาพการสอนพระพุทธศาสนาอาจารย์เสถียร โพธินันทะ" ณ หอประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.  วิทยากรบรรยาย :  อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์,  ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ,  รศ.สุเชาว์ พลอยชุม

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: