บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มมร

              วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. บรรยากาศงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "สุนทรียภาพการสอนพระพุทธศาสนาอาจารย์เสถียร โพธินันทะ" ณ หอประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ วิทยากรบรรยาย : อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, รศ.สุเชาว์ พลอยชุม

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: