บรรยากาศงานเดิน-วิ่งการกุศล 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิยาลัย มมร

            วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 บรรยากาศงานเดิน-วิ่งการกุศล 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิยาลัย มมร ประธานพิธีเปิด-มอบเหรียญ ถ้วยรางวัล

   1.นายอนันต์ ทรัพย์วารี : รองอธิการ มมร

   2.นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว : ผู้ช่วยอธิการบดี มมร

   3.นายพนมนคร มีราคา : ผู้ช่วยอธิการบดี มมร

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: