คณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

           วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มมร. ประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ของหลักสูตร ได้ยกระดับความเข้มข้นทางวิชาแก่นักศึกษา และการวิจัย

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: