เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท ป.เอก

ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564

Shadow
Slider

   ข่าวประกาศ


   ข่าวกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


- แบบสำรวจความพึงพอใจ
- คำถามที่พบบ่อย
- รายงานประจำปี
- ฐานข้อมูลงานวิจัย

สำหรับนักศึกษา


- แบบฟอร์มต่างๆ (ที่นักศึกษาต้องใช้)
- คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
- สถิติผู้สำเร็จการศึกษารายปีการศึกษา
- ข้อมูลวารสารวิชาการ
- เกณฑ์การจบการศึกษา

สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่


- ประกาศ (ที่เกี่ยวข้อง)
- คำสั่ง (ที่เกี่ยวข้อง)
- ชมเชยอาจารย์

  สาส์นจากคณบดี


 

  การวิจัย


รายงานผลงานวิจัย GMNIS 2020

วารสาร บัณฑิตศาส์น

  E-Service